JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 05.08.2019 godine. Servisne informacije na dan 05.08.2019 godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH... Servisne informacije na dan 05.08.2019 godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Ovim putem napominjemo korisnike usluge grijanja da će u periodu od 01.08.2019. – 31.08.2019. godine biti ispuštena voda iz sistema grijanja, te da u ovom roku obave potrebne zahvate na svojim kućnim instalacijama.

S poštovanjem!