JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 05.12.2018 godine. Servisne informacije na dan 05.12.2018 godine.
Obavještavamo građane općine Breza koji koriste vodu za piće s izvorišta Mala Rijeka da zbog problema na ovom vodozahvatu može doći do kratkog prekida... Servisne informacije na dan 05.12.2018 godine.

Obavještavamo građane općine Breza koji koriste vodu za piće s izvorišta Mala Rijeka da zbog problema na ovom vodozahvatu može doći do kratkog prekida u vodosnabdijevanju.

Vodosnabdijevanje u ostalim dijelovima općine Breza je uredno. Voda je čista, zdravstveno i higijenski ispravna.

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Distribucija toplotne energije je na zadovoljavajućem nivou.

Molimo korisnike naših usluga da vreo lug i pepeo istresaju pored kontejnera.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

 

S poštovanjem!