JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 06.02.2020 godine. Servisne informacije na dan 06.02.2020 godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH... Servisne informacije na dan 06.02.2020 godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Zbog poledice na ulicama može doći do otežanog prikupljanja i odvoza kućnog otpada.

Distribucija toplotne energije je na zadovoljavajućem nivou.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!