JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 07.01.2020 godine. Servisne informacije na dan 07.01.2020 godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH... Servisne informacije na dan 07.01.2020 godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Uslijed snježnih padavina može doći do otežanog prikupljanja i odvoza kućnog otpada u višim zonama odvoza.

Obavještavamo korisnike naših usluga da je Javno preduzeće „Komunalno“ d.o.o. Breza , od 01.01. 2020 godine počelo s diferenciranim odvozom komunalnog otpada i pepela (luga).

Molimo Vas da komunalni (kućni) otpad stavljate u jednu posudu, a pepeo (lug) u drugu, posebnu posudu i ostavite jednu pored druge. Prijevoz pepela vršit će posebno vozilo istog dana – besplatno.

Upozoravamo korisnike da posude u kojima bude pomiješan kućni komunalni otpad s pepelom, nećemo isprazniti i voziti na deponiju.

Molimo Vas da se pridržavate ovog obavještenja, kako bi se izbjegli mogući nesporazumi oko odvoza komunalnog otpada i uz Vašu pomoć ova usluga dodatno unaprijedila.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!