JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 08.01.2020 godine. Servisne informacije na dan 08.01.2020 godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH... Servisne informacije na dan 08.01.2020 godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Uslijed snježnih padavina može doći do otežanog prikupljanja i odvoza kućnog otpada u višim zonama odvoza.

Obavještavamo korisnike usluge grijanja da je otklonjen kvar u kotlovnici RMU Breza, u toku je  normalizacija grijanja.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!