JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 09.07.2023. godine Servisne informacije na dan 09.07.2023. godine
Obavještavamo građane općine Breza da je na izvorištu Mahmutović rijeka povećana mutnoća vode te ista nije za piće. Također obavještavamo građane koji koriste vodu... Servisne informacije na dan 09.07.2023. godine

Obavještavamo građane općine Breza da je na izvorištu Mahmutović rijeka povećana mutnoća vode te ista nije za piće.

Također obavještavamo građane koji koriste vodu s izvorišta Zmajevac da se ista može koristiti samo kao tehnička voda.

Kvalitet vode s ostalih izvorišta je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!