JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 12.12.2018 godine. Servisne informacije na dan 12.12.2018 godine.
Obavještavamo građane općine Breza da će zbog kvara na vodovodnoj mreži doći do kratkog prekida u vodosnabdijevanju naselja Banjevac, Obradovići i Luka. Vodosnabdijevanje u... Servisne informacije na dan 12.12.2018 godine.

Obavještavamo građane općine Breza da će zbog kvara na vodovodnoj mreži doći do kratkog prekida u vodosnabdijevanju naselja Banjevac, Obradovići i Luka.

Vodosnabdijevanje u ostalim dijelovima općine Breza je uredno. Voda je čista, zdravstveno i higijenski ispravna.

Vodosnabdijevanje u ostalim dijelovima općine Breza je uredno. Voda je čista, zdravstveno i higijenski ispravna.

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Distribucija toplotne energije je na zadovoljavajućem nivou.

Molimo korisnike naših usluga da vreo lug i pepeo istresaju pored kontejnera.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!