JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 17.02.2020 godine. Servisne informacije na dan 17.02.2020 godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH... Servisne informacije na dan 17.02.2020 godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Molimo korisnike naših usluga da komunalni (kućni) otpad stavljaju u jednu posudu, a pepeo (lug) u drugu, posebnu posudu i ostavljaju jednu pored druge. Prijevoz pepela vršit će posebno vozilo istog dana – besplatno.

Distribucija toplotne energije je na zadovoljavajućem nivou.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!