JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 19.06.2019 godine. Servisne informacije na dan 19.06.2019 godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH... Servisne informacije na dan 19.06.2019 godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Također, obavještavamo građane da će sutra (20.06.2019. godine) u periodu od 08 -12 sati, zbog radova na glavnom distributivnom vodu i popravci istog, doći do prekida u vodosnabdijevanju gornje zone grada (Ulica Ismeta Šarića i naselje Bate). Molimo korisnike naših usluga da za taj period obezbijede potrebne rezerve vode.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!