JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 23.11.2018 godine. Servisne informacije na dan 23.11.2018 godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Voda je čista, zdravstveno i higijenski ispravna. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po... Servisne informacije na dan 23.11.2018 godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Voda je čista, zdravstveno i higijenski ispravna.

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Distribucija toplotne energije je na zadovoljavajućem nivou.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!