JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

SVIM ZAPOSLENICAMA JP “KOMUNALNO” D.O.O. BREZA, SRETAN 8 MART! Uprava preduzeća SVIM ZAPOSLENICAMA JP “KOMUNALNO” D.O.O. BREZA, SRETAN 8 MART! Uprava preduzeća
SVIM ZAPOSLENICAMA JP “KOMUNALNO” D.O.O. BREZA, SRETAN 8 MART! Uprava preduzeća