JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 21.09.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je još uvijek na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja s izvorišta Izbod i Mahmutović rijeka. Raspored redukcije: Izvorište IZBOD: 21.09.2023 Vodu ima naselje Izbod 22.09.2023 Vodu će imati naselje Koritnik Izvorište MAHMUTOVIĆ RIJEKA: 21.09.2023 Vodu ima linija kraj džamije do Menjaka, Polje, linija pored rezervoara... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 20.09.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je još uvijek na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja s izvorišta Izbod i Mahmutović rijeka. Raspored redukcije: Izvorište IZBOD: 20.09.2023 Vodu ima naselje Koritnik 21.09.2023 Vodu će imati naselje Izbod Izvorište MAHMUTOVIĆ RIJEKA: 20.09.2023 Vodu ima Nevjestina mahala, naselje oko stadiona, Batara, Trzan, Prikodolica i... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 19.09.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je još uvijek na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja s izvorišta Izbod i Mahmutović rijeka. Raspored redukcije: Izvorište IZBOD: 19.09.2023 Vodu ima naselje Izbod 20.09.2023 Vodu će imati naselje Koritnik Izvorište MAHMUTOVIĆ RIJEKA: 19.09.2023 Vodu ima linija kraj džamije do Menjaka, Polje, linija pored rezervoara... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 18.09.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je još uvijek na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja s izvorišta Izbod i Mahmutović rijeka. Raspored redukcije: Izvorište IZBOD: 18.09.2023 Vodu ima naselje Koritnik 19.09.2023 Vodu će imati naselje Izbod Izvorište MAHMUTOVIĆ RIJEKA: 18.09.2023 Vodu ima Nevjestina mahala, naselje oko stadiona, Batara, Trzan, Prikodolica i... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 15.09.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je još uvijek na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja s izvorišta Izbod i Mahmutović rijeka. Raspored redukcije: Izvorište IZBOD: 15.09.2023 Vodu ima naselje Izbod 16.09.2023 Vodu će imati naselje Koritnik Izvorište MAHMUTOVIĆ RIJEKA: 15.09.2023 Vodu ima linija kraj džamije do Menjaka, Polje, linija pored rezervoara... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 14.09.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je još uvijek na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja s izvorišta Izbod i Mahmutović rijeka. Raspored redukcije: Izvorište IZBOD: 14.09.2023 Vodu ima naselje Koritnik 15.09.2023 Vodu će imati naselje Izbod Izvorište MAHMUTOVIĆ RIJEKA: 14.09.2023 Vodu ima Nevjestina mahala, naselje oko stadiona, Batara, Trzan, Prikodolica i... Pročitaj više
Servisne informacije ina dan 13.09.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je još uvijek na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja s izvorišta Izbod i Mahmutović rijeka. Raspored redukcije: Izvorište IZBOD: 13.09.2023 Vodu ima naselje Izbod 14.09.2023 Vodu će imati naselje Koritnik Izvorište MAHMUTOVIĆ RIJEKA: 13.09.2023 Vodu ima linija kraj džamije do Menjaka, Polje, linija pored rezervoara... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 12.09.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je još uvijek na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja s izvorišta Izbod i Mahmutović rijeka. Raspored redukcije: Izvorište IZBOD: 12.09.2023 Vodu ima naselje Koritnik 13.09.2023 Vodu će imati naselje Izbod Izvorište MAHMUTOVIĆ RIJEKA: 12.09.2023 Vodu ima Nevjestina mahala, naselje oko stadiona, Batara, Trzan, Prikodolica i... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 11.09.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza koji koriste vodu za piće s izvorišta Mahmutović rijeka da smo zbog smanjenja izdašnosti izvorišta primorani uvesti redukovani sistem vodosnabdijevanja. Također napominjemo da je još uvijek na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja s izvorišta Izbod. Raspored redukcije: Izvorište IZBOD: 11.09.2023 Vodu ima naselje Izbod 12.09.2023 Vodu... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 08.09.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza koji koriste vodu za piće s izvorišta Mahmutović rijeka da smo zbog smanjenja izdašnosti izvorišta primorani uvesti redukovani sistem vodosnabdijevanja. Također napominjemo da je još uvijek na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja s izvorišta Izbod. Raspored redukcije: Izvorište IZBOD: 08.09.2023 Vodu ima naselje Koritnik 09.09.2023 Vodu... Pročitaj više