JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Obavještenje

Obavještenje

Obavijest 31 srpnja, 2019

Obavještavaju se korisnici usluge grijanja da će se u periodu od 01.08.2019. – 31.08.2019. godine biti ispuštena voda iz sistema grijanja. Korisnici imaju gore navedeni period da obave potrebne zahvate na svojim kućnim instalacijama. Nakon navedenog perioda neće se moći vršiti nikakvi radovi, u suprotnom sve posljedice koje nastanu... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 31.07.2019 godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10). Ovim putem napominjemo korisnike naših usluga da se prikupljanje i odvoz kućnog otpada vrši po ustaljenom redu i rasporedu rejona s početkom od 06:00... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 30.07.2019 godine.
Zbog smanjene izdašnosti izvorišta vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza, te može doći do povremenih prekida vodosnabdijevanja kritičnih zona napajanja. Obavještavamo građane koji koriste vodu za piće s izvorišta Mahmutović Rijeka i Laz da se zbog trenutnog stanja ovih izvorišta provodi redukovani sistem vodosnabdijevanja. Raspored redukcije: Izvorište... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 29.07.2019 godine.
Zbog smanjene izdašnosti izvorišta vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza, te može doći do povremenih prekida vodosnabdijevanja kritičnih zona napajanja. Obavještavamo građane koji koriste vodu za piće s izvorišta Mahmutović Rijeka i Laz da se zbog trenutnog stanja ovih izvorišta provodi redukovani sistem vodosnabdijevanja. Raspored redukcije: Izvorište... Pročitaj više
Obavijest – Redukcija
Zbog smanjene izdašnosti izvorišta vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza, te može doći do povremenih prekida vodosnabdijevanja kritičnih zona napajanja. Obavještavamo građane koji koriste vodu za piće s izvorišta Izbod, Laz i Mahmutović Rijeka da smo zbog trenutnog stanja ovih izvorišta primorani uvesti redukovani sistem vodosnabdijevanja.  Raspored... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 26.07.2019 godine.
Zbog smanjene izdašnosti izvorišta vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza, te može doći do povremenih prekida vodosnabdijevanja kritičnih zona napajanja. Obavještavamo građane koji koriste vodu za piće s izvorišta Izbod i Laz da smo zbog trenutnog stanja ovih izvorišta primorani uvesti redukovani sistem vodosnabdijevanja. Raspored redukcije: Izvorište... Pročitaj više
Obavijest

Obavijest

Obavijest 25 srpnja, 2019

Zbog smanjene izdašnosti izvorišta vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza, te može doći do povremenih prekida vodosnabdijevanja kritičnih zona napajanja. Obavještavamo građane koji koriste vodu za piće s izvorišta Izbod i Laz da smo zbog trenutnog stanja ovih izvorišta primorani uvesti redukovani sistem vodosnabdijevanja.  Raspored redukcije: Izvorište... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 25.07.2019 godine.
Obavještavamo građane općine Breza koji koriste vodu za piće s izvorišta Izbod da smo zbog smanjenja izdašnosti izvorišta primorani uvesti redukovani sistem vodosnadbijevanja: Raspored redukcije: 25.07.2019. Vodu će imati Koritnik 26.07.2019. Vodu će imati Izbod Ovaj sistem redukcije vodosnabdijevanja će se vršiti naizmjenično do poboljšanja izdašnosti izvorišta. Vodosnabdijevanje u... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 24.07.2019 godine.
Obavještavamo građane općine Breza koji koriste vodu za piće s izvorišta Izbod da smo zbog smanjenja izdašnosti izvorišta primorani uvesti redukovani sistem vodosnadbijevanja: Raspored redukcije: 24.07.2019. Vodu će imati Izbod 25.07.2019. Vodu će imati Koritnik Ovaj sistem redukcije vodosnabdijevanja će se vršiti naizmjenično do poboljšanja izdašnosti izvorišta. Vodosnabdijevanje u... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 23.07.2019 godine.
Obavještavamo građane općine Breza koji koriste vodu za piće s izvorišta Izbod da smo zbog smanjenja izdašnosti izvorišta primorani uvesti redukovani sistem vodosnadbijevanja: Raspored redukcije: 23.07.2019.  Vodu će imati Koritnik 24.07.2019. Vodu će imati Izbod Ovaj sistem redukcije vodosnabdijevanja će se vršiti naizmjenično do poboljšanja izdašnosti izvorišta. Vodosnabdijevanje u... Pročitaj više