JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 31.07.2023. godine.
Obavještavamo građane koji koriste vodu za piće s izvorišta Zmajevac da se ista može koristiti samo kao tehnička voda. Kvalitet vode s ostalih izvorišta je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10). Napominjemo da je zbog smanjene izdašnosti izvorišta još uvijek na... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 28.07.2023. godine.
Obavještavamo građane koji koriste vodu za piće s izvorišta Zmajevac da se ista može koristiti samo kao tehnička voda. Kvalitet vode s ostalih izvorišta je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10). Napominjemo da je zbog smanjene izdašnosti izvorišta još uvijek na... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 27.07.2023. godine.
Obavještavamo građane koji koriste vodu za piće s izvorišta Zmajevac da se ista može koristiti samo kao tehnička voda. Kvalitet vode s ostalih izvorišta je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10). Napominjemo da je zbog smanjene izdašnosti izvorišta još uvijek na... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 26.07.2023. godine.
Obavještavamo građane koji koriste vodu za piće s izvorišta Zmajevac da se ista može koristiti samo kao tehnička voda. Kvalitet vode s ostalih izvorišta je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10). Napominjemo da je zbog smanjene izdašnosti izvorišta još uvijek na... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 25.07.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza koji koriste vodu za piće s izvorišta Izbod da smo zbog smanjenja izdašnosti izvorišta primorani uvesti redukovani sistem vodosnabdijevanja: Raspored redukcije: 25.07.2023. Vodu ima naselje Izbod 26.07.2023. Vodu će imati naselje Koritnik Ovaj sistem redukcije vodosnabdijevanja će se vršiti naizmjenično do poboljšanja izdašnosti izvorišta. Vodosnabdijevanje... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 24.07.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza koji koriste vodu za piće s izvorišta Izbod da smo zbog smanjenja izdašnosti izvorišta primorani uvesti redukovani sistem vodosnabdijevanja: Raspored redukcije: 24.07.2023. Vodu ima naselje Koritnik 25.07.2023. Vodu će imati naselje Izbod Ovaj sistem redukcije vodosnabdijevanja će se vršiti naizmjenično do poboljšanja izdašnosti izvorišta. Vodosnabdijevanje... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 21.07.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza koji koriste vodu za piće s izvorišta Izbod da smo zbog smanjenja izdašnosti izvorišta primorani uvesti redukovani sistem vodosnabdijevanja: Raspored redukcije: 21.07.2023. Vodu ima naselje Izbod 22.07.2023. Vodu će imati naselje Koritnik Ovaj sistem redukcije vodosnabdijevanja će se vršiti naizmjenično do poboljšanja izdašnosti izvorišta. Također... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 20.07.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza koji koriste vodu za piće s izvorišta Izbod da smo zbog smanjenja izdašnosti izvorišta primorani uvesti redukovani sistem vodosnadbijevanja: Raspored redukcije: 20.07.2023. Vodu ima naselje Koritnik 21.07.2023. Vodu će imati naselje Izbod Ovaj sistem redukcije vodosnabdijevanja će se vršiti naizmjenično do poboljšanja izdašnosti izvorišta. Vodosnabdijevanje... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 19.07.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza koji koriste vodu za piće s izvorišta Izbod da smo zbog smanjenja izdašnosti izvorišta primorani uvesti redukovani sistem vodosnadbijevanja: Raspored redukcije: 20.07.2023. Vodu će imati naselje Koritnik 21.07.2023. Vodu će imati naselje Izbod Ovaj sistem redukcije vodosnabdijevanja će se vršiti naizmjenično do poboljšanja izdašnosti izvorišta.... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 18.07.2023. godine.
Obavještavamo građane koji koriste vodu s izvorišta Zmajevac da se ista može koristiti samo kao tehnička voda. Kvalitet vode s ostalih izvorišta je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).                                Molimo korisnike naših usluga da racionalno koriste vodu za piće. Napominjemo... Pročitaj više