JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 30.11.2018 godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10). Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona. Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 29.11.2018 godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10). Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona. Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 28.11.2018 godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Voda je čista, zdravstveno i higijenski ispravna. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona. Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu. Distribucija toplotne energije je na zadovoljavajućem nivou. Molimo... Pročitaj više
OBAVIJEST za korisnike koji se snabdijevaju vodom za piće s izvorišta Mahmutović Rijeka
Obavještavamo naše korisnike koji koriste vodu za piće s izvorišta Mahmutović Rijeka da je ista bakteriološki i hemijski ispravna, i da je ovo izvorište jedno od najkvalitetnijih na području općine Breza. Zbog širenja dezinformacija o kvaliteti vode objavljujemo posljednji hemijski i bakteriološki nalaz. Pročitaj više
Servisne informacije na dan 27.11.2018 godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Voda je čista, zdravstveno i higijenski ispravna. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona. Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu. Distribucija toplotne energije je na zadovoljavajućem nivou. Molimo... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 23.11.2018 godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Voda je čista, zdravstveno i higijenski ispravna. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona. Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu. Distribucija toplotne energije je na zadovoljavajućem nivou. Zahvaljujemo... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 22.11.2018 godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Voda je čista, zdravstveno i higijenski ispravna. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona. Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu. Distribucija toplotne energije je na zadovoljavajućem nivou. Zahvaljujemo... Pročitaj više
Servisne informacije na dan 21.11.2018. godine 
Obavještavamo građane da zbog obilnih padavina kao i izvođenja radova JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići u vodozahvatnom području Mala Rijeka, moguće je povećanje mutnoće vode uslijed čega može doći do povremenih prekida vodosnabdijevanja. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona. Čišćenje gradskih... Pročitaj više
Konačno izmireni svi porezi i doprinosi za radnike JP”Komunalno”d.o.o. Breza u ukupnom iznosu od 989.338,16 KM