JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 24.07.2019 godine. Servisne informacije na dan 24.07.2019 godine.
Obavještavamo građane općine Breza koji koriste vodu za piće s izvorišta Izbod da smo zbog smanjenja izdašnosti izvorišta primorani uvesti redukovani sistem vodosnadbijevanja: Raspored... Servisne informacije na dan 24.07.2019 godine.

Obavještavamo građane općine Breza koji koriste vodu za piće s izvorišta Izbod da smo zbog smanjenja izdašnosti izvorišta primorani uvesti redukovani sistem vodosnadbijevanja:

Raspored redukcije:

24.07.2019.

Vodu će imati Izbod

25.07.2019.

Vodu će imati Koritnik

Ovaj sistem redukcije vodosnabdijevanja će se vršiti naizmjenično do poboljšanja izdašnosti izvorišta.

Vodosnabdijevanje u ostalim dijelovima općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće.

Ovim putem napominjemo korisnike naših usluga da se prikupljanje i odvoz kućnog otpada vrši po ustaljenom redu i rasporedu rejona s početkom od 06:00 sati.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!