JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Apel građanima općine Breza Apel građanima općine Breza
Ovim putem apelujemo na građane općine Breza da prilikom odlaganja komunalnog otpada poštuju zakonske i civilizacijske norme. Na fotografiji vidimo kako je neodgovorni pojedinac... Apel građanima općine Breza

Ovim putem apelujemo na građane općine Breza da prilikom odlaganja komunalnog otpada poštuju zakonske i civilizacijske norme.

Na fotografiji vidimo kako je neodgovorni pojedinac ili više njih ostavio organski otpad (svježe meso) u jedan od kontejnera i time ugrozio zdravlje ljudi.

Također molimo građane da prilikom odlaganja kućnog otpada vrše selekciju istog, odnosno da u užoj gradskoj sredini i naseljima gdje su postavljeni kontejneri za selektivno odlaganje ambalažnog otpada (plavi kontejner – plastika, žuti – papir i zeleni kontejner – staklo) ambalažu odlažu u iste kako bi imali zdraviji, čišći i sigurniji okoliš.

Hvala na razumijevanju.