JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

<strong>CENTAR GRADA ZASIJAO NOVIM SJAJEM Završeno proljetno hortikulturno uređenje</strong> <strong>CENTAR GRADA ZASIJAO NOVIM SJAJEM Završeno proljetno hortikulturno uređenje</strong>
U sklopu proljetnog održavanja javnih površina, zaposlenici JP „Komunalno“ Breza su pristupili i hortikulturnom uređenju pojedinih lokacija u samom centru grada, na čijim površinama... <strong>CENTAR GRADA ZASIJAO NOVIM SJAJEM Završeno proljetno hortikulturno uređenje</strong>

U sklopu proljetnog održavanja javnih površina, zaposlenici JP „Komunalno“ Breza su pristupili i hortikulturnom uređenju pojedinih lokacija u samom centru grada, na čijim površinama su prvobitno odrađeni poslovi pripreme zemlje za sadnju cvijeća.

Nakon osnovne pripreme zemljišta za sađenje, radnici PJ „Čistoća“  su pristupili sadnji cvijeća u užem gradskom području.

Sadnja je finalizirana, a u pitanju su sljedeće sadnice: vodenik

( impatiens), begonije (bijele i crvene), kadife (žuta boja), kao i crvene salvije.

U narednom periodu slijedi održavanje cvjetnih gredica, a u šta spada redovno zalijevanje, plijevljenje, uklanjanje korova, košenje, zaprašivanje i slično.

Već sada, vidljivi su rezultati pejzažnog uređenja grada, čemu svjedoči galerija fotografija .