JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

<strong>Dosadašnje provedene aktivnosti iz <em>Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke potrošnje</em></strong> <strong>Dosadašnje provedene aktivnosti iz <em>Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke potrošnje</em></strong>
Početkom godine, uz povoljne vremenske uslove,  zaposlenici JP „Komunalno“ d.o.o. Breza  su krenuli u planirane aktivnosti uređenja grada i ostalih obaveza iz Programa obavljanja... <strong>Dosadašnje provedene aktivnosti iz <em>Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke potrošnje</em></strong>

Početkom godine, uz povoljne vremenske uslove,  zaposlenici JP „Komunalno“ d.o.o. Breza  su krenuli u planirane aktivnosti uređenja grada i ostalih obaveza iz Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje za tekuću godinu.

Neke od do sada provedenih aktivnosti su:

  • održavanje ulica – čišćenje i pranje javnih saobraćajnih površina (metenje, čišćenje i pranje ulica) ;
  • održavanje i uređivanje javnih zelenih površina – proljetno izgrabljivanje travnjaka i sakupljanje otpadaka i lišća;
  • mašinsko košenje trave sa odvozom na deponiju;
  • montaža i demontaža panoa i dr. ;
  • prekopavanje i priprema površina za sadnju cvijeća i trave u parku, Zanatskom centru i Trgu rudara;
  • nabavka i zasađivanje drveća ( acer-crveni japanski javor, 2 libanonska keda i 1 ukrasna trešnja;
  • nabavka i zasađivanje ukrasnog grmlja (8 lavor višnje, 29 tuja, 4 juniperus, 2 ruže stablašice);
  • sadnja žive ograde do Trga rudara;
  • iskop, utovar i odvoz kamena, živice i zemlje u parku pored kružnog toka, pojas između trotoara i ograde dvorišta;
  • dovoz i nasipanje humusnog sloja zemlje sa ravnanjem.