JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

<strong>Dostava računa putem elektronske pošte</strong> <strong>Dostava računa putem elektronske pošte</strong>
U cilju unapređenja dostave računa i zaštite okoliša, JP „Komunalno“ d.o.o. Breza je omogućilo, svim zainteresiranim korisnicima, dostavu računa za komunalne usluge u .pdf formatu putem... <strong>Dostava računa putem elektronske pošte</strong>

U cilju unapređenja dostave računa i zaštite okoliša, JP „Komunalno“ d.o.o. Breza je omogućilo, svim zainteresiranim korisnicima, dostavu računa za komunalne usluge u .pdf formatu putem elektronske pošte.

Ukoliko i Vi želite primati mjesečne račune za komunalne usluge u elektronskom obliku, za Vas smo pripremili obrazac Izjava o dostavi računa putem elektronske pošte” koji je potrebno popuniti i dostaviti poštom ili lično na adresu: JP „Komunalno“ d.o.o. Breza, ZavnoBiH-a br. 6, 71370 Breza.

Dostavom popunjenog Obrasca aktivira se dostava računa elektronskom poštom.

Račun u printanom obliku Vam se više neće dostavljati ali ga i dalje možete lično zatražiti u Direkciji JP „Komunalno“ d.o.o. Breza od ponedjeljka do petka (07:30-16:00 sati)

Briga o okolišu naša je zajednička odgovornost.

Obrazace Izjava možete preuzeti na sljedećim linkovima:

http://jpkbreza.com/wp-content/uploads/2023/06/Izjava-dostava-racuna-elektronskim-putem-Pravna-lica.pdf

http://jpkbreza.com/wp-content/uploads/2023/06/Izjava-dostava-racuna-elektronskim-putem-Domacinstva.pdf