JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Izvorište Mahmutović Rijeka, danas samo 8 l/s vode, ne pamti se ovako nizak nivo u historiji ovog vrela. Izvorište Mahmutović Rijeka, danas samo 8 l/s vode, ne pamti se ovako nizak nivo u historiji ovog vrela.
Izvorište Mahmutović Rijeka, danas samo 8 l/s vode, ne pamti se ovako nizak nivo u historiji ovog vrela.