JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

JAVNI POZIV ZA DODJELU KANTI ZA SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE/ODLAGANJE KUĆNOG OTPADA JAVNI POZIV ZA DODJELU KANTI ZA SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE/ODLAGANJE KUĆNOG OTPADA
Na osnovu člana 46. Statuta JP „Komunalno“ d.o.o. Breza, broj: 1157-07-05-33-2./18 od 07.05.2018. godine, Uprava preduzeća, raspisuje: JAVNI POZIV ZA DODJELU KANTI ZA SELEKTIVNO... JAVNI POZIV ZA DODJELU KANTI ZA SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE/ODLAGANJE KUĆNOG OTPADA

Na osnovu člana 46. Statuta JP „Komunalno“ d.o.o. Breza, broj: 1157-07-05-33-2./18 od 07.05.2018. godine, Uprava preduzeća, raspisuje:

JAVNI POZIV ZA DODJELU KANTI ZA SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE/ODLAGANJE KUĆNOG OTPADA

U cilju unapređenja komunalne infrastrukture kroz selektivno prikupljanje/odlaganje komunalnog otpada, JP “Komunalno” d.o.o. Breza u suradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, prometa i komunikacija Zeničko-dobojskog kantona dodjeljuje 300 pari (crna i žuta) kanti za selektivno prikupljanje/odlaganje komunalnog otpada.

Cilj Javnog poziva je osiguranje potrebne opreme te poticanje selektivnog razdvajanja otpada na području općine Breza, s ciljem smanjenja količine proizvedenog komunalnog otpada.

Pravo na dodjelu besplatnih kanti za selektivno prikupljanje/odlaganje komunalnog otpada na osnovu ovog Javnog poziva ima fizička osoba (nosioc domaćinstva) koja podnese zahtjev, a ispunjava sljedeće uvjete:

  • Ima prebivalište na području općine Breza (naselje Bulbulušići, Kamenice i Izbod);
  • Obveznik je plaćanja odvoza komunalnog otpada za stambeni prostor na adresi isporuke kanti za selektivno prikupljanje/odlaganje komunalnog otpada;
  • Neizmirene dospjele obveze prema JP “Komunalno” d.o.o. Breza ne prelaze iznos veći od 100,00 KM ili ima potpisan važeći Ugovor o odloženom plaćanju duga, načinu i uslovima plaćanja iskorištenih, a neplaćenih komunalnih usluga;
  • Ima potpisan Ugovor o pružanju komunalnih usluga s JP “Komunalno” d.o.o. Breza.

Ispunjenje navedenih uvjeta provjerava JP “Komunalno” d.o.o Breza uvidom u internu bazu podataka.

Jedna fizička osoba može podnijeti samo jedan zahtjev na osnovu ovog Javnog poziva te ima pravo na dodjelu jednog para kanti po domaćinstvu.

Zahtjev se podnosi u direkciji JP „Komunalno“ d.o.o Breza na adresi: ZavnoBiH-a br.6, Breza.

Rok za dostavljanje Zahtijeva ističe dana 18.04.2023. godine, u 15:00 sati.

Odluka o dodjeli kanti za selektivno prikupljanje/odlaganje komunalnog otpada s popisom svih korisnika kojima su dodijeljene iste bit će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici JP „Komunalno“ d.o.o. Breza.

Kante se dodjeljuju korisnicima koji ispunjavanju opće uvjete Javnog poziva prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva na  protokol  JP „Komunalno“ d.o.o. Breza (vrijeme podnošenja zahtjeva).

O mjestu i vremenu preuzimanja kanti za selektivno prikupljanje/odlaganje komunalnog otpada korisnici će biti naknadno obaviješteni.

Prije preuzimanja kanti za selektivno prikupljanje/odlaganje komunalnog otpada korisnik je dužan potpisati Ugovor o iznošenju selektovanog otpada i besplatnoj dodjeli HDPE kanti (crne i žute) za domaćinstva i isti se potpisuje u JP „Komunalno“ d.o.o. Breza.

Korisnici kojima se odobri dodjela kanti za selektivno prikupljanje/odlaganje komunalnog otpada dužni su iste koristiti isključivo za odlaganje selektovanog otpada, a u slučaju da navedeni otpad nije adekvatno odložen u pomenute kante, davaoc usluge nije u obavezi, od nesavjesnog korisnika, preuzeti otpad.

Kante za selektivno prikupljanje/odlaganje komunalnog otpada korisnik je dužan koristiti u krugu objekta za koji plaća odvoz komunalnog otpada i na čijoj adresi ima prijavljeno prebivalište.

Zahtjev možete preuzeti u prostorijama JP “Komunalno” d.o.o. Breza ili na linku:

http://jpkbreza.com/wp-content/uploads/2023/04/zahtjev-poziv-kante.pdf

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: 032/783-491.

JP “Komunalno” d.o.o. Breza

Tekst Javnog poziva možete preuzeti na linku:

http://jpkbreza.com/wp-content/uploads/2023/04/Javni-poziv-za-kante.pdf