JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Mi svojim potrošačima (domaćinstva, privreda i javne ustanove) na teritoriji općine Breza obezbjeđujemo kontinuirano i kvalitetno vodosnabdijevanje, uz redovne kontrole kvaliteta vode (interne i eksterne) u skladu s važećim propisima i standardima, kao i odvođenje otpadnih voda uvažavajući ekološke standarde i uredan odvoz kućnog otpada kako bi grad bio čist.