JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

O B A V J E Š T E NJ E O B A V J E Š T E NJ E
Obavještavaju se korisnici komunalne usluge – isporuka toplotne energije da će se u skladu sa Zaključkom sa sastanka koji je održan jutros u 8,00... O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se korisnici komunalne usluge – isporuka toplotne energije da će se u skladu sa Zaključkom sa sastanka koji je održan jutros u 8,00 sati u prostorijama Uprave JP “Komunalno” d.o.o. Breza, između predstavnika Uprave JP “Komunalno” d.o.o. Breza i građana koji su korisnici ove komunalne usluge, izvršiti mjerenje ulazne i povratne temperature vrelovoda u tri vremenska perioda, o čemu će te biti blagovremeno informisani putem sredstava javnog informisanja.

Zahvaljujemo se na saradnji.

S poštovanjem!