JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Obavijest kandidatima o održavanju pismenog ispita/testa i usmenog stručnog ispita/intervjua Obavijest kandidatima o održavanju pismenog ispita/testa i usmenog stručnog ispita/intervjua
Obavijest kandidatima o održavanju pismenog ispita/testa i usmenog stručnog ispita/intervjua
Obavijest-kandidatima