JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Obavijest o odvozu selektivnog komunalnog otpada Obavijest o odvozu selektivnog komunalnog otpada
Obavještavaju se korisnici usluge odvoza komunalnog otpada iz naselja Bulbulušići, Kamenice i Izbod koji su dobili kante za selektivno prikupljanje/odlaganje komunalnog otpada da će... Obavijest o odvozu selektivnog komunalnog otpada

Obavještavaju se korisnici usluge odvoza komunalnog otpada iz naselja Bulbulušići, Kamenice i Izbod koji su dobili kante za selektivno prikupljanje/odlaganje komunalnog otpada da će za početak i raspored odvoza selektivnog otpada (žute kante), biti blagovremeno obaviješteni, a do tada da iznose samo kante za ostali komunalni otpad (crna kanta) po redovnom rasporedu odvoza komunalnog otpada.

Hvala na razumijevanju.