JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Obavijest o produženju roka Javnog poziva za dodjelu kanti za selektivno prikupljanje/odlaganje kućnog otpada Obavijest o produženju roka Javnog poziva za dodjelu kanti za selektivno prikupljanje/odlaganje kućnog otpada
                     Javno preduzeće „Komunalno“d.o.o. Breza je dana 03.04.2023. godine objavilo Javni poziv za dodjelu kanti za selektivno prikupljanje/odlaganje kućnog otpada. Zbog ukazane potrebe... Obavijest o produženju roka Javnog poziva za dodjelu kanti za selektivno prikupljanje/odlaganje kućnog otpada

                    

Javno preduzeće „Komunalno“d.o.o. Breza je dana 03.04.2023. godine objavilo Javni poziv za dodjelu kanti za selektivno prikupljanje/odlaganje kućnog otpada.

Zbog ukazane potrebe produžava se rok za podnošenje prijava na navedeni Javni poziv do dana 28.04.2023. godine do 15:30 sati.

JP “Komunalno” d.o.o. Breza

Povezani linkovi:

http://jpkbreza.com/wp-content/uploads/2023/04/zahtjev-poziv-kante.pdf

http://jpkbreza.com/wp-content/uploads/2023/04/Javni-poziv-za-kante.pdf