JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Obavijest za korisnike komunalnih usluga na području Općine Breza Obavijest za korisnike komunalnih usluga na području Općine Breza
Poštovani sugrađani, korisnici komunalnih usluga, S obzirom na to da smo zaprimili mnogo Vaših upita kada je u pitanju odvoz luga, a prema rasporedu... Obavijest za korisnike komunalnih usluga na području Općine Breza

Poštovani sugrađani, korisnici komunalnih usluga,

S obzirom na to da smo zaprimili mnogo Vaših upita kada je u pitanju odvoz luga, a prema rasporedu koje smo Vam prezentovali, imamo potrebu da Vas upoznamo o sljedećem:

  • Odredbama Odluke o komunalnom redu Općine Breza ( “Sl.glasnik Općine Breza”, broj: 1/19) propisano je da otpad iz individualnih ložišta i kotlovnica (lug) spada u krupni otpad, a ne u kućni otpad, a što znači i poseban metod prikupljanja i odvoza istog, uz naravno i posebnu naknadu plaćanja.

Međutim, kako pokušavamo smanjiti količinu otpada s područja Općine Breza, koja zahtjeva konačno deponovanje na neku od zvaničnih regionalnih deponija, a u konačnici manje troškove prijevoza, kao i podizanje svijesti o odvojenom prikupljanju pojedinih vrsta otpada, spremni smo besplatno vršiti odvoz Vašeg luga uz Vašu veću angažovanost, u smislu da ste isti dužni obavezno odvajati od kućnog otpada.

Svako miješanje luga s kućnim otpadom, koje utvrde naši radnici prilikom redovnog prikupljanja otpada od vrata do vrata, neće biti odveženo i o istom će biti obavještena nadležna inspekcija.

Što se tiče rasporeda odvoza luga, molimo Vas za malo strpljenja jer trenutno imamo jako puno kvarova na specijalnom vozilu, pa nismo u mogućnosti ispoštovati predviđeno, ali ćemo Vas dana 13.12.2021.godine detaljno obavijestiti.

Još jednom Vas molimo da pepeo/lug odvajate u kvalitetnije vreće ili na posebnu lokaciju u svojoj parceli s tim da napominjemo da odabrana lokacija mora imati nesmetan pristup građevinskoj mašini – skip.

Hvala na razumijevanju.