JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

 Obavijest za korisnike usluge vodosnabdijevanja     Obavijest za korisnike usluge vodosnabdijevanja   
Obavještavamo građane, korisnike usluge vodosnabdijevanja koji žive u objektima zajedničkog stanovanja (zgradama)  da ćemo od mjeseca  marta 2022.godine  obračun utroška pitke vode vršiti isključivo...  Obavijest za korisnike usluge vodosnabdijevanja   

Obavještavamo građane, korisnike usluge vodosnabdijevanja koji žive u objektima zajedničkog stanovanja (zgradama)  da ćemo od mjeseca  marta 2022.godine  obračun utroška pitke vode vršiti isključivo prema potrošnji na glavnom vodomjeru zgrade i odbitnim vodomjerima u stanovima gdje su instalirani.

Naši radnici na terenu vrše kontrole ispravnosti glavnih vodomjera i na taj način se pripremamo za obračun utroška vode po vodomjeru.

Prema našim pokazateljima i analizama utvrđena je veća potrošnja vode u zgradama u odnosu na paušalni obračun od 3 (tri) m³ po članu domaćinstva.

U objektima zajedničkog stanovanja, gdje se više potrošača vodom snabdijeva preko zajedničkog vodomjera, obračun utroška vode vrši se proporcionalno broju prijavljenih korisnika u domaćinstvu. To znači da je blagovremena dostava podataka o promjenama korisnika unutar domaćinstva isključivi interes stanara.

Cilj ove mjere je da imamo tačan podatak o fakturisanoj vodi, a da na indirektan način utičemo na naše građane, korisnike usluga da svoje unutrašnje instalacije drže u ispravnom stanju i na taj način spriječe gubitke vode u sistemu vodosnabdijevanja.

Nadamo se da ćete uvažiti naše navode i da ćemo sarađivati na opšte zadovoljstvo.

S poštovanjem!