JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

OBAVJEŠTENJE OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

Obavijest 3 prosinca, 2019 JKP Breza

  Molimo sve korisnike komunalnih usluga, fizička i pravna lica,   da na prikladan način zaštite svoje vodomjerne šahtove i tako spriječe mržnjenje i oštećenje... OBAVJEŠTENJE

 

Molimo sve korisnike komunalnih usluga, fizička i pravna lica,   da na prikladan način zaštite svoje vodomjerne šahtove i tako spriječe mržnjenje i oštećenje vodomjernih brojila i pripadajućih armatura  u šahtu.

 

Hvala na razumijevanju!