JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Obavještenje Obavještenje
Obavještavaju se korisnici usluge grijanja da će se u periodu od 20.09.2018. – 30.09.2018. godine vršiti ispuštanje vode iz sistema grijanja. Korisnici imaju gore... Obavještenje

Obavještavaju se korisnici usluge grijanja da će se u periodu od 20.09.2018. – 30.09.2018. godine vršiti ispuštanje vode iz sistema grijanja.
Korisnici imaju gore navedeni rok da obave potrebne zahvate na svojim kućnim instalacijama.
Nakon navedenog perioda neće se moći vršiti nikakvi radovi, u suprotnom sve posljedice koje nastanu snosit će sami korisnici.

S poštovanjem!