JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Ove godine je bilo dosta opalog lišća. Radnici Komunalnog na terenu. Ove godine je bilo dosta opalog lišća. Radnici Komunalnog na terenu.
Ove godine je bilo dosta opalog lišća. Radnici Komunalnog na terenu.