JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

PITANJA, LISTA PROPISA I LITERATURE NA OSNOVU KOJIH ĆE SE VRŠITI PROVJERA ZNANJA NA INTERVJUU PITANJA, LISTA PROPISA I LITERATURE NA OSNOVU KOJIH ĆE SE VRŠITI PROVJERA ZNANJA NA INTERVJUU
PITANJA, LISTA PROPISA I LITERATURE NA OSNOVU KOJIH ĆE SE VRŠITI PROVJERA ZNANJA NA INTERVJUU
PITANJA-ZA-SVA-RADNA-MJESTA-IZ-JAVNOG-OGLASA