JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Plaćanje računa za komunalne usluge putem internet bankarstva Plaćanje računa za komunalne usluge putem internet bankarstva
JP „Komunalno“ d.o.o. Breza u cilju preventivnog djelovanja sprečavanja širenja corona virusa podsjeća svoje korisnike na mogućnost plaćanja računa za komunalne usluge putem usluge... Plaćanje računa za komunalne usluge putem internet bankarstva

JP „Komunalno“ d.o.o. Breza u cilju preventivnog djelovanja sprečavanja širenja corona virusa podsjeća svoje korisnike na mogućnost plaćanja računa za komunalne usluge putem usluge “e-račun”, odnosno putem internet ili mobilnog bankarstva, te ujedno pozivamo sve korisnike koji imaju tu mogućnost da račune plaćaju putem navedenih usluga.

Hvala na razumijevanju.