JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

PLANA ODVOZA LUGA/PEPELA U MJESECU MARTU 2023. GODINE PLANA ODVOZA LUGA/PEPELA U MJESECU MARTU 2023. GODINE
Poštovani korisnici. Obavještavamo Vas da će se lug/pepeo u mjesecu martu voziti prema sljedećem rasporedu: JP “Komunalno” d.o.o. Breza PLANA ODVOZA LUGA/PEPELA U MJESECU MARTU 2023. GODINE

Poštovani korisnici.

Obavještavamo Vas da će se lug/pepeo u mjesecu martu voziti prema sljedećem rasporedu:

Molimo Vas da lug/pepeo pripremite u vreće koje možete kupiti na blagajni JP „Komunalno“ d.o.o. Breza.
Napominjemo da će se lug isključivo preuzimati ako je pripremljen u pomenutim vrećama i ako nije pomiješan s komunalnom i drugim otpadom.
 
Za sve eventualne izmjene termina odvoza pepela/luga korisnici će biti blagovremeno obaviješteni.

JP “Komunalno” d.o.o. Breza