JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Pripreme na izgradnju pretovarne stanice kućnog otpada u Nedicima Pripreme na izgradnju pretovarne stanice kućnog otpada u Nedicima
Pripreme na izgradnju pretovarne stanice kućnog otpada u Nedicima