JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

RASPORED ODVOZA PEPELA I LUGA U OVOJ SEDMICI (14.12.2021 – 17.12.2021 GODINE) RASPORED ODVOZA PEPELA I LUGA U OVOJ SEDMICI (14.12.2021 – 17.12.2021 GODINE)
Za prikupljanje i odvoz pepela/luga ove sedmice planirana su sljedeća naselja: Mahala, Kahve, Šaš, Vrbovik i Gornja Breza Lug/pepeo će se odvoziti po naprijed... RASPORED ODVOZA PEPELA I LUGA U OVOJ SEDMICI (14.12.2021 – 17.12.2021 GODINE)

Za prikupljanje i odvoz pepela/luga ove sedmice planirana su sljedeća naselja:

  1. Mahala,
  2. Kahve,
  3. Šaš,
  4. Vrbovik i
  5. Gornja Breza

Lug/pepeo će se odvoziti po naprijed navedenom redoslijedu, a brzina i intenzitet odvoza zavisi od količine pepela na terenu.

Još jednom Vas molimo da pepeo/lug odvajate u kvalitetnije vreće ili na posebnu lokaciju u svojoj parceli s tim da napominjemo da odabrana lokacija mora imati nesmetan pristup građevinskoj mašini – skip.

Napominjemo da je dodatna usluga besplatna i da sve troškove oko odvoza istog snosi JP “KOMUNALNO“ d.o.o. BREZA.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju i zajedničkoj saradnji!

a