JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

RASPORED ODVOZA PEPELA I LUGA U OVOJ SEDMICI (20.12.2021 – 24.12.2021 GODINE) RASPORED ODVOZA PEPELA I LUGA U OVOJ SEDMICI (20.12.2021 – 24.12.2021 GODINE)
Za prikupljanje i odvoz pepela/luga ove sedmice planirana su sljedeća naselja: Župča, Podžupča, Podgora, Vardište i Vijesolići Lug/pepeo će se odvoziti po naprijed navedenom... RASPORED ODVOZA PEPELA I LUGA U OVOJ SEDMICI (20.12.2021 – 24.12.2021 GODINE)

Za prikupljanje i odvoz pepela/luga ove sedmice planirana su sljedeća naselja:

  1. Župča,
  2. Podžupča,
  3. Podgora,
  4. Vardište i
  5. Vijesolići

Lug/pepeo će se odvoziti po naprijed navedenom redoslijedu, a brzina i intenzitet odvoza zavisi od količine pepela na terenu.

Još jednom Vas molimo da pepeo/lug odvajate u kvalitetnije vreće ili na posebnu lokaciju u svojoj parceli s tim da napominjemo da odabrana lokacija mora imati nesmetan pristup građevinskoj mašini – skip.

Napominjemo da je dodatna usluga besplatna i da sve troškove oko odvoza istog snosi JP“KOMUNALNO“ d.o.o. BREZA.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju i zajedničkoj saradnji!