JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

RASPORED ODVOZA PEPELA I LUGA U OVOJ SEDMICI (27.12.2021 – 31.12.2021 GODINE) RASPORED ODVOZA PEPELA I LUGA U OVOJ SEDMICI (27.12.2021 – 31.12.2021 GODINE)
Za prikupljanje i odvoz pepela/luga ove sedmice planirana su sljedeća naselja: Bate Ul. Desitijatska Ul. Ismeta Šarića Ul. Jasike Ul. Smrekovica Banjevac Koritnik Bukovik... RASPORED ODVOZA PEPELA I LUGA U OVOJ SEDMICI (27.12.2021 – 31.12.2021 GODINE)

Za prikupljanje i odvoz pepela/luga ove sedmice planirana su sljedeća naselja:

  1. Bate
  2. Ul. Desitijatska
  3. Ul. Ismeta Šarića
  4. Ul. Jasike
  5. Ul. Smrekovica
  6. Banjevac
  7. Koritnik
  8. Bukovik
  9. Crema
  10. Opreč

Lug/pepeo će se odvoziti po naprijed navedenom redoslijedu, a brzina i intenzitet odvoza zavisi od količine pepela na terenu.

Još jednom Vas molimo da pepeo/lug odvajate u kvalitetnije vreće ili na posebnu lokaciju u svojoj parceli s tim da napominjemo da odabrana lokacija mora imati nesmetan pristup građevinskoj mašini – skip.

Napominjemo da je dodatna usluga besplatna i da sve troškove oko odvoza istog snosi JP“KOMUNALNO“ d.o.o. BREZA.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju i zajedničkoj saradnji!