JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
U povodu učestalih komentara na društvenim mrežama da voda na Slivnu nije bistra, te navoda da se oko nekih kontejnera nalaze veće količine smeća,... SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U povodu učestalih komentara na društvenim mrežama da voda na Slivnu nije bistra, te navoda da se oko nekih kontejnera nalaze veće količine smeća, Uprava JP „Komunalno“ Breza izdaje sljedeće saopštenje:

Vodosnabdijevanje naselja Slivno i vikend naselja Hrasno je u ingerencijama Komunalnog preduzeća Vareš, kao izvođača radova po ugovoru. Održavanje u garantnom roku od godinu dana vrši JPK Vareš, pa se korisnici za sve nedostatke trebaju obratiti JPK Vareš.

Komunalno Breza vrši samo priključenje korisnika, koji izmiruju obaveze odlukom Osnivača (Investitora) što trenutno i radimo.

JP „Komunalno“ Breza ima problem kod vršenja priključaka pomenutih korisnika iz razloga nemogućnosti provjere efikasnosti radova jer često nema vode.

Pozivamo  Vas da nam se javite i navedete period u proteklih šest mjeseci kada voda nije zadovoljavala kriterije za piće, na vodovodima kojima gazduje JP „Komunalno“ Breza.

Svakodnevnim Servisnim informacijama blagovremeno obavještavamo korisnike ukoliko dođe do pojave mutnoće, što se najčešće dešava na izvorištu Izbod.

Iz navedenih prigovora proizilazi da je neophodno dodatno educiranje građanstva o načinu korištenja instaliranog posuđa za kućni otpad (kante i kontejneri).

Komunalno preduzeće ima konstantno problem prikupljanja bačenog viška smeća oko kontejnera, jer je pojedinim korisnicima bilo teško otvoriti poklopac kontejnera i ubaciti smeće u isti, koji je namjenski za njih postavljen.

U više navrata, prilikom odvoza smeća, radnici JP „Komunalno“ d.o.o. Breza zatekli su prazne kontejnere, a pored kontejnera velike količine bačenog smeća koje radnici moraju kupiti lopatama.

Molimo građane, da otpad odlažu u kontejnere jer je to jedini način da psi lutalice ne raznose smeće po ulici i okolini.

Ukoliko broj instaliranih kontejnera nije dovoljan, molimo građane da nas obavijeste kako bismo povećali broj kontejnera na tim mjestima.

 

JP „Komunalno“ u službi zdravlja građana.