JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije iz JP „Komunalno“ d.o.o. Breza na dan 24.03.2020. godine Servisne informacije iz JP „Komunalno“ d.o.o. Breza na dan 24.03.2020. godine
Vodosnabdijevanje na čitavoj teritoriji općine Breza je uredno. Voda je čista, zdravstveno i higijenski ispravna. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po... Servisne informacije iz JP „Komunalno“ d.o.o. Breza na dan 24.03.2020. godine

Vodosnabdijevanje na čitavoj teritoriji općine Breza je uredno. Voda je čista, zdravstveno i higijenski ispravna.

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Zahvaljujemo se na razumijevanju i saradnji.