JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 01.11.2019 godine. Servisne informacije na dan 01.11.2019 godine.
Zbog smanjene izdašnosti izvorišta vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza, zbog toga je uveden redukovani sistem vodosnabdijevanja u periodu od 23:00 do... Servisne informacije na dan 01.11.2019 godine.

Zbog smanjene izdašnosti izvorišta vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza, zbog toga je uveden redukovani sistem vodosnabdijevanja u periodu od 23:00 do 06:00 sati za korisnike koji se snabdijevaju vodom s izvorišta Milkino Vrelo.

Na ostalim izvorištima na snazi je redukovani sistem vodosnabdijevanja DAN-DAN.

IZVORIŠTE IZBOD:

01.11.2019.

VODU IMA IZBOD

02.11.2019.

VODU ĆE IMATI KORITNIK

 

IZVORIŠTE MAHMUTOVIĆ RIJEKA:

01.11.2019.

VODU IMA LINIJA PREMA TRZNU, NEVJESTINA MAHALA, PRIKODOLICA- KAMENICE I POLJE -ŽUPČA.

02.11.2019.

VODU ĆE IMATI PODGORA, LINIJA PREMA DŽAMIJI, KUĆE OKO DOMA I LINIJA DO BAZENA U ZUPČI.

Ovaj sistem redukcije vodosnabdijevanja će se vršiti naizmjenično do poboljšanja izdašnosti izvorišta.

Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Molimo korisnike naših usluga da vreo lug i pepeo istresaju pored kontejnera.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!