JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 03.06.2021. godine. Servisne informacije na dan 03.06.2021. godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH... Servisne informacije na dan 03.06.2021. godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Obavještavamo Vas da je JP Komunalno u mogućnosti redovno prazniti kontejnere za selektivno odlaganje ambalažnog otpada, te molimo građane da ambalažu odlažu u iste kako bi imali zdraviji, čišći i sigurniji okoliš.

Čišćenje javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!