JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 04.03.2021. godine. Servisne informacije na dan 04.03.2021. godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH... Servisne informacije na dan 04.03.2021. godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Obavještavaju se korisnici komunalne usluge odvoza i prikupljanja kućnog otpada da se zbog praznika – DANA NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE (01.03.2021.GODINE) – PONEDJELJAK odvoz kućnog otpada ove sedmice na svim rejonima pomjera za jedan dan, odnosno odvoz kućnog otpada koji se vršio ponedjeljkom bit će odvezen u utorak, a odvoz otpada planiran za petak bit će odvezen u subotu.

Na osnovu učestale pojave zapaljenja kontejnera apelujemo na građane da budu savjesniji te da lug i pepeo istresaju pored kontejnera.

Također, molimo građane da plastiku odlažu u kontejnere instalirane za tu namjenu i tako daju svoj doprinos racionalnijem odlaganju otpada.

Čišćenje javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!