JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 04.05.2021 godine. Servisne informacije na dan 04.05.2021 godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH... Servisne informacije na dan 04.05.2021 godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Zbog praznika – 1. maj (Međunarodni praznik rada),  odvoz kućnog otpada će se na svim rejonima pomjeriti za jedan dan, odnosno odvoz kućnog otpada koji se vršio ponedjeljkom bit će odvezen u utorak, a odvoz otpada planiran za petak bit će odvezen u subotu.

Ovi termini odvoza kućnog otpada isključivo važe samo za sljedeću sedmicu.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

U posljednje vrijeme, susrećemo se s enormno povećanom količinom otpada koji se odlaže u kontejnere i kante za otpatke, a koji ne spada u kućni otpad.

Odlaganjem navedenog otpada stvaraju se divlje deponije koje stvaraju loš izgled našeg grada, te ovim putem napominjemo građanima da zbog njihovog nesavjesnog odnosa prema odlaganju otpada (količini i vrsti) biti ćemo prisiljeni poduzeti zakonom predviđene sankcije.

Zbrinjavanje i deponovanje otpada kao što je trava, grane, kabasti otpad, šut itd. vrši JP “Komunalno” d.o.o. Breza uz prethodnu najavu na broj telefona 032/783-491. Ova usluga se naplaćuje po važećem cjenovniku usluga.

Molimo građane da daju svoj doprinos na racionalnijem odlaganju otpada.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!