JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 07.06.2021. godine. Servisne informacije na dan 07.06.2021. godine.
Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH... Servisne informacije na dan 07.06.2021. godine.

Vodosnabdijevanje na području cijele općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Napominjemo da zbog neplaniranih kvarova na vodovodnim linijama može doći do kratkotrajnih prekida u vodosnabdijevanju do popravke istih.

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Molimo građane da ambalažu odlažu u kontejnere za selektivno odlaganje ambalažnog otpada kako bi imali zdraviji, čišći i sigurniji okoliš.

Čišćenje javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!