JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 07.07.2023. godine. Servisne informacije na dan 07.07.2023. godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je na izvorištu Mahmutović rijeka blago povećana mutnoća vode te je istu prije upotrebe potrebno prokuhavati. Također obavještavamo građane... Servisne informacije na dan 07.07.2023. godine.

Obavještavamo građane općine Breza da je na izvorištu Mahmutović rijeka blago povećana mutnoća vode te je istu prije upotrebe potrebno prokuhavati.

Također obavještavamo građane koji koriste vodu s izvorišta Zmajevac da se ista može koristiti samo kao tehnička voda.

Kvalitet vode s ostalih izvorišta je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!