JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 08.09.2021 godine. Servisne informacije na dan 08.09.2021 godine.
Zbog smanjene izdašnosti izvorišta na području cijele općine Breza još je na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja. Raspored redukcije: Izvorište IZBOD: 08.09.2021. VODU IMA NASELJE... Servisne informacije na dan 08.09.2021 godine.

Zbog smanjene izdašnosti izvorišta na području cijele općine Breza još je na snazi redukovani sistem vodosnabdijevanja.

Raspored redukcije:

Izvorište IZBOD:

08.09.2021. VODU IMA NASELJE IZBOD
09.09.2021. VODU ĆE IMATI NASELJE KORITNIK

Izvorište LAZ:

08.09.2021. VODU IMA NASELJE GORNJA BREZA, KOMORA, DUŽICE I BAŠIĆI
09.09.2021. VODU ĆE IMATI NASELJE VIJESOLIĆI

Izvorište MILKINO VRELO:

08.09.2021. VODU IMA BREZA – GORNJA ZONA GRADA

(ZONA OD DŽAMIJE U MAHALI DO NASELJA BATA)

09.09.2021. VODU ĆE IMATI BREZA – DONJA ZONA GRADA

KORISNICI KOJI SE SNABDIJEVAJU VODOM S REZERVOARA AHMEDOVCA

(DIO NASELJA MAHALA, KAHVE I SMAILBEGOVIĆI)

 

Izvorište MAHMUTOVIĆ RIJEKA:

08.09.2021. VODU IMA NASELJE ŽUPČA
09.09.2021. VODU ĆE IMATI NASELJE VRBOVIK, PODŽUPČA, ŠAŠ I DIO NASELJA POTKRAJ

Ovaj sistem redukcije vodosnabdijevanja se vrši naizmjenično do poboljšanja izdašnosti izvorišta.

Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće.

Usluga prikupljanja i odvoza kućnog otpada vrši se po ustaljenom redu i rasporedu rejona s početkom od 07:00 sati.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!