JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 09.07.2021 godine. Servisne informacije na dan 09.07.2021 godine.
Zbog smanjene izdašnosti izvorišta vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza. Uveden je redukovani sistem vodosnabdijevanja za korisnike koji se snabdijevaju vodom s... Servisne informacije na dan 09.07.2021 godine.

Zbog smanjene izdašnosti izvorišta vodosnabdijevanje je otežano na području cijele općine Breza.

Uveden je redukovani sistem vodosnabdijevanja za korisnike koji se snabdijevaju vodom s izvorišta Izbod.

Raspored redukcije

09.07.2021.

Vodu ima naselje Koritnik

10.07.2021.

Vodu će imati naselje Izbod

Ovaj sistem redukcije vodosnabdijevanja će se vršiti naizmjenično (dan-dan) do poboljšanja izdašnosti izvorišta.

Vodosnabdijevanje u ostalim dijelovima općine Breza je uredno. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće.

Napominjemo građane Općine Breza, da ovlašteni radnici JP „Komunalno“ d.o.o. Breza na terenu vrše kontrolu, provjeru potrošnje i otkrivanje nelegalnih priključaka na vodovodnoj mreži.

Shodno Zakonu o komunalnoj djelatnosti ZDK (“Sl.novine ZDK”, broj: 17/08) kao i Odluke o regulisanju odnosa davaoca i korisnika komunalne usluge snabdijevanje pitkom vodom (“Sl.glasnik Općine Breza”, broj:01/0-02-913/10) protiv istih će se pokrenuti prekršajni postupci pred nadležnim Općinskim sudom za počinjeni prekšaj te izricanje novčanih kazni u skladu sa Zakonom (od 500 KM-1500 KM).

S toga molimo sve građane za razumijevanje i saradnju, te da daju svoj doprinos kako bi akcija na terenu bila što uspješnija.

Usluga prikupljanja i odvoza kućnog otpada vrši se po ustaljenom redu i rasporedu rejona s početkom od 06:00 sati.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!