JPK Breza

Javno preduzeće "Komunalno" d.o.o. Breza

Servisne informacije na dan 10.05.2019 godine. Servisne informacije na dan 10.05.2019 godine.
Obavještavamo građane općine Breza da je na primarnom transportnom vodu Mahmutović Rijeka – Župča došlo do pucanja cijevi. Radnici su na terenu i otklanjaju... Servisne informacije na dan 10.05.2019 godine.

Obavještavamo građane općine Breza da je na primarnom transportnom vodu Mahmutović Rijeka – Župča došlo do pucanja cijevi. Radnici su na terenu i otklanjaju kvar.

Vodosnabdijevanje u ostalim dijelovima općine Breza je uredno. Voda je čista, zdravstveno i higijenski ispravna.

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona.

Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu.

Molimo korisnike naših usluga da vreo lug i pepeo istresaju pored kontejnera.

Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji.

S poštovanjem!